EN 1078

ČSN EN 1078 +A1 - Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody na přilby pro uživatele jízdních kol, skateboardů a kolečkových bruslí. Požadavky a odpovídající zkušební metody se týkají hlavně konstrukce přilby a její schopnosti tlumit náraz, zorného pole a upevňovacího systému. V normě jsou rovněž zahrnuty požadavky na značení a informace pro uživatele s důrazem na bezpečnostní hlediska.