EN 13537

EN13537 je evropská norma pro teplotní určení spacího pytle. Každý člověk je jiný, a tak zatímco jednomu je neustále horko, druhý se vedle může klepat zimou. Na hřejivost a pohodlí vašeho spacáku má vliv několik faktorů. Jedním z nich je kvalita matrace, na které spíte a její izolační vlastnosti, protože může zabraňovat únikům tělesného tepla do studené země.

Mezi další faktory patří typ stanu nebo přístřešku ve kterém spíte, vaše pohlaví, metabolismus, co máte na sobě za oblečení, zdali používáte vložku do spacáku, zdali máte mumiový nebo dekový spacák a jaký je váš denní příjem kalorií.

Ačkoli norma EN13537 neudává jednu přesnou teplotu, pro kterou je testovaný spací pytel vhodný, poskytuje průmyslově standardizované teplotní rozmezí, které pomáhá běžnému uživateli vybrat ideální spacák.

Norma EN13537 poskytuje tři teplotní údaje, které mají pomoci uživateli při výběru:

Komfort (COMFORT): Teplota, při které se „běžná“ žena pohodlně vyspí v uvolněné poloze. Pokud jste „zmrzlík“ a je vám v noci vždycky zima, použijte toto hodnocení jako nejnižší teplotu, ve které budete spát.

Spodní hranice (LIMIT): Teplota, při které se „běžný“ muž pohodlně vyspí 8 hodin ve stočené pozici bez probuzení. Pokud je vám v noci vždycky horko, použijte toto hodnocení jako nejnižší teplotu, ve které budete spát.

Extrém (EXTREME): Jedná se o údaj, který představuje tzv. hranici přežití „běžné“ ženy. Mezi spodní hranicí (LIMIT) a extrémem (EXTREME) je třeba očekávat silný pocit chladu a v důsledku podchlazení hrozí trvalé poškození zdraví. Toto hodnocení představuje pouze hranici přežití, nedoporučujeme vám spoléhat se na tuto hodnotu a pro všeobecné použití nevybírat spací pytel dle těchto hodnot.

 

K teplotnímu určení spacího pytle se dle normy EN13537 využívají humanoidní termické figuríny s tepelnými senzory, které vysílají signály o změnách teploty na různých částech těla. Tato figurína má na sobě jednu vrstvu dlouhého spodního prádla a je umístěna ve spacáku, který leží na matraci s izolací. Zkouška se provádí v komoře s regulovatelnou teplotou. Rozsah komfortních teplot je odvozen z měření energie potřebné k udržení homeostázy ve figuríně při dané teplotě.

Například všechny spací pytle Sea to Summit jsou testovány podle normy EN 13537. Doporučujeme používat normy EN 13537 i pro srovnávání s jinými spacáky testovanými podle stejné normy (EN13537).