TSA

TSA SECURE je speciální letištní zámek, který usnadňuje kontrolu zavazadla v letištním prostoru. Transportation Security Administration (TSA) nebo-li Úřad pro bezpečnost v dopravě, vznikl po událostech 11. září s hlavním účelem monitorování bezpečnosti letištního provozu. TSA Secure je speciální otvor v bezpečnostní zámku, který umožňuje jeho otevření speciálním letištním klíčem. Při důvodném podezření na nebezpečný obsah zavazadla tak letištní kontrola může zavazadlo otevřít aniž by musela bezpečnostní zámek porušit.

Vlastnosti:

  • Usnadňuje a urychluje letištní bezpečnostní kontroly