Tvrdost koleček

Tvrdost koleček se označuje číslem a písmenem A, při čemž platí přímá úměra. Čím vyšší číslo, tím je kolečko tvrdší. U fitness bruslí se pohybujeme cca od 76A do 90A. U vyšší tvrdosti koleček už se bavíme o velmi tvrdých a můžeme je zařadit do kategorie agressive.

Tvrdá kolečka (cca od 80A výš) jsou rychlejší, trvanlivější, ale mají slabší grip (přilnavost) s vozovkou a více přenáší otřesy do rámu a následně do boty.

Měkká kolečka (cca od 80A níž) jsou pomalejší, ale lépe drží kontakt se silnicí a lépe eliminují otřesy.